Hoppa till innehåll

Ett utökat arbetsskadeskydd vid smitta av samhällsfarlig sjukdom (S2022/00193)

Stockholm, 24 januari 2022
Till: Socialdepartementet
Gem 2022/0019

Remissunderlag

Sveriges läkarförbund har fått rubricerade betänkande på remiss från Socialstyrelsen.
Förbundet har inga invändningar mot förslaget utan anser det vara positivt att utöka
försäkringsskyddet för fler yrkesgrupper och ge dessa möjlighet att få en samhällsfarlig
sjukdom enligt smittskyddslagen, klassad som en arbetsskada.

Vänliga hälsningar
Sofia Rydgren Stale
Ordförande i Sveriges läkarförbund

Camilla Morath
Förbundsjurist
Arbetsliv & Juridik
Camilla.morath@slf.se
08-790 34 40

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser 2022
Ett utökat arbetsskadeskydd vid smitta av samhällsfarlig sjukdom (S2022/00193)