Hoppa till innehåll

Förslag till ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:6) om marknadsföring av humanläkemedel, dnr 3.1.1-2022-104744

Stockholm, 12 januari 2023
Till: Läkemedelsverket
Gem 2022/0212

Remissunderlag

Läkarförbundet välkomnar ett förtydligande om att man enkom får lämna läkemedelsprover av receptbelagda läkemedel till dem som har rätt att förskriva läkemedel. Receptbelagda läkemedel ska för patientsäkerhetens skull enbart användas i samråd med giltig förskrivare. Läkare har ett ansvar att ta hänsyn till alla aspekter av patientens hälsotillstånd och har en helhetssyn på hur läkemedelsbehandling kan påverka detta. Förskrivningsrätten innebär också att den förskrivande läkaren eller i förekommande fall annan yrkesgrupp har ett ansvar att följa upp behandlingen och även dokumentera eventuella komplikationer eller bieffekter vid läkemedelsbehandling.

Läkarförbundet saknar i konsekvensutredningen en beskrivning av konsekvenser för miljön och Sveriges miljömål om att minimera läkemedelsrester i miljön. Utskick av läkemedelsprover bör göras med återhållsamhet eftersom de tenderar medföra att svinnet och miljöpåverkan ökar. Detta gäller inte minst läkemedel som innehåller diklofenak, vilket det ursprungliga ärendet handlade om. En ändring i föreskrifterna bör därför övervägas, som innebär att läkemedelsprover enbart skickas på beställning.

Det vill säga prover av receptbelagda läkemedel ska enbart få skickas till förskrivare som beställt dem och prover av receptfria läkemedel ska enbart kunna skickas till apotekare som beställt dem

Med vänliga hälsningar

Lars Rocksén

Förste vice ordförande

Sveriges läkarförbund

 

 

 

Therese Wallqvister

Utredare

Avdelningen för politik och profession

therese.wallqvister@slf.se

Telefon 08-790 33 00

 

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser Läkemedel
Förslag till ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:6) om marknadsföring av humanläkemedel, dnr 3.1.1-2022-104744