Hoppa till innehåll

Förslag till föreskrifter om distanshandel vid öppenvårdsapotek (diarienummer 3.1.1-2022-088227)

Stockholm, 20 december 2022
Till: Läkemedelsverket
Gem 2022/0178

Remissunderlag

Sveriges läkarförbund stödjer en modernisering av föreskrifterna, med utgångspunkten att läkemedel ska distribueras på ett säkert sätt, till rätt person.

Rådgivning är central vid utlämning av läkemedel och Läkarförbundet ställer sig bakom det nya kravet att läkemedel inte får lämnas ut om farmaceuten bedömer att det finns risk för allvarlig patientskada. Det är viktigt att apoteken anpassar sina instruktioner och arbetssätt till detta krav.

Tillämpningen av de nya föreskrifterna bör följas av Läkemedelsverket framöver, t ex avseende om det finns lika förutsättningar i hela landet för säker distribution av läkemedel via distanshandel. Det bör också göras en uppföljning av i vilken utsträckning läkemedelsutdelning sker på distans, dels generellt och dels för beroendeframkallande preparat.

Med vänliga hälsningar

Lars Rocksén

Avsändarens titel/avdelning

Sveriges läkarförbund

 

 

 

Therese Wallqvister

Utredare

Avdelningen för politik och profession

therese.wallqvister@slf.se

Telefon 08-790 33 00

 

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser 2022
Förslag till föreskrifter om distanshandel vid öppenvårdsapotek (diarienummer 3.1.1-2022-088227)