Hoppa till innehåll

Promemoria Tillfälligt slopad karenstid för stöd vid korttidsarbete

Stockholm, 11 januari 2022
Till: Saco
Gem 2022/0001

Remissunderlag

Sveriges läkarförbund har fått rubricerad promemoria på remiss och vill framföra följande synpunkter.

Läkarförbundet tillstyrker förslaget i sin helhet.

Vänliga hälsningar

Sofia Rydgren Stale

Ordförande

Sveriges läkarförbund

 

 

 

Eva Stina Lönngren

Utredare

 

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser 2022
Promemoria Tillfälligt slopad karenstid för stöd vid korttidsarbete