Hoppa till innehåll

Promemoria Tillfälligt slopat krav på läkarintyg under sjuklöneperioden

Stockholm, 11 januari 2022
Till: Socialdepartementet
Gem 2022/0002

Remissunderlag

Sveriges läkarförbund har via SACO fått rubricerad promemoria på remiss och vill framföra följande synpunkter.

Läkarförbundet tillstyrker förslaget. Vi anser att det är mycket viktigt att slopa kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden för att begränsa spridningen av covid-19 och minska belastningen på hälso- och sjukvården.

Bestämmelserna föreslås träda ikraft den 7 februari 2022 och ska kunna tillämpas från och med den 19 januari 2022 till och med den 31 mars 2022. Läkarförbundet ser gärna att de träder i kraft så fort som möjligt, helst tidigare än vad Socialdepartementet planerat.

Under pandemin bör den här typen av åtgärder kunna vidtas direkt och ingå i de åtgärdspaket som regeringen kan sätta in i samband med ökad smittspridning.

Vänlig hälsning

Sofia Rydgren Stale
Ordförande
Sveriges läkarförbund

Eva Stina Lönngren
Utredare

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser 2022
Promemoria Tillfälligt slopat krav på läkarintyg under sjuklöneperioden