Hoppa till innehåll

Regler om privata sjukvårdsförsäkringar inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården (Ds 2022:15)

Stockholm, 16 november 2022
Till: Socialdepartementet
Gem 2022/0128

Remissunderlag

Sveriges läkarförbund har fått rubricerad departementsskrivelse på remiss och vill framföra följande synpunkter.

Läkarförbundets utgångpunkt är att vård ska ges på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde. Den med störst behov av vård ska ges företräde till vård. Det finns behov av en reglering av verksamheter som bedriver vård finansierad av privata sjukvårdsförsäkringar samt verksamheter som bedriver vård med både privat och offentlig finansiering, i syfte att minimera problematiska prioriteringskonflikter.

Hälso- och sjukvårdslagens tre grundläggande principer ska alltid gälla och vara styrande vid prioriteringar inom vården; människovärdesprincipen, behovs- och solidaritetsprincipen samt kostnadseffektivitetsprincipen.

Läkarförbundet ser den dåliga tillgängligheten i vården som ett av de stora problemen i svensk hälso- och sjukvård. Den visar sig dels i primärvården med bristande kontinuitet och avsaknad av fast läkare, dels i de allt längre vårdköerna till operation och behandling.

Läkarförbundet anser att förslaget om att vårdgivare som har avtalat om att ta emot patienter med privat sjukvårdsförsäkring inte ska få remittera till den offentligt finansierade vården är problematiskt. Att läkare på en försäkringsmottagning som exempelvis hittar en allvarlig sjukdom hos en patient skulle vara förbjuden enligt lag att remittera denna vidare till den offentliga sjukvården är orimligt. Det är inte patientsäkert, och inte heller etiskt försvarbart eller rationellt. Att förbjuda vårdgivare i respektive regioner att ha samröre med varandra, om vårdgivaren också tar emot försäkringspatienter, bedömer vi som direkt patientfarligt.

Dessutom medför ett förbud merarbete i den offentligt finansierade vården; de behöver ta emot en patient för utredning, en utredning som redan är gjord, vilket skulle innebära ett betydande dubbelarbete. I praktiken innebär det också en förlängd väntetid till specialistbedömning. Patientsäkerheten hotas av de långa väntetiderna.

 

Vänliga hälsningar

Sofia Rydgren Stale

Ordförande

Sveriges läkarförbund

 

 

 

Eva Stina Lönngren

Utredare

 

 

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser 2022
Regler om privata sjukvårdsförsäkringar inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården (Ds 2022:15)