Hoppa till innehåll

Delning av förordning

Stockholm, 13 december 2023
Till: Socialdepartementet
Gem 2023/0172

Remissunderlag

Sveriges läkarförbund har fått förordningsändringar gällande ersättningarna till läkare och fysioterapeuter inom den s.k. nationella taxan på remiss och noterar att förslaget, som innebär att ersättningarna till läkare och fysioterapeuter inom den s.k. nationella taxan höjs med 2,9 procent 2024, överensstämmer med den procentsats för 2024 som vi som en av parterna kom överens om under den senaste förhandlingen.

Med vänlig hälsning

SVERIGES LÄKARFÖRBUND

Sofia Rydgren Stale

Ordförande

Sveriges läkarförbund

 

Sara de Haas

Utredare

Politik och profession

 

sara.dehaas@slf.se

Direkttelefon 08-790 3342

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare