Hoppa till innehåll

Förslag om ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (TLVFS 2009:3) om handelsmarginal för läkemedel och andra varor som ingår i läkemedelsförmånerna Diarienummer 02934/2023

Stockholm, 20 november 2023
Till: Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Gem 2023/0152

Remissunderlag

Sveriges läkarförbund har fått rubricerat betänkande på remiss och vill framföra följande synpunkter:

Övergripande synpunkter

Läkarförbundet är tveksamt till om det är motiverat med en så stor höjning av handelsmarginalen som nästan 12%. I övriga delar av samhället delas bördan av kostnadsutvecklingen av alla aktörer. Apoteken bör få tillräcklig ersättning för sitt samhällsuppdrag att expediera läkemedel, men övriga tjänster bör klara sig på kommersiella villkor.

Många patienter med små ekonomiska marginaler har begränsade möjligheter att planera sin ekonomi, och har de dessutom skulder kan de inte få läkemedel på avbetalning. Det är utgiften vid det enskilda uttaget som avgör om de just då har råd med sina läkemedel. Högkostnadsskyddet ger begränsat skydd för denna grupp.

Även apotekens inköpspris ökar. Det är inte osannolikt att ökningstakten kan bli ännu högre, givet den globala bristen på många läkemedel och viktiga insatsvaror samt sårbara distributionskedjor. Prisutvecklingen dämpas för närvarande av en svag kronkurs, men det går inte att räkna med att detta kommer att gälla även framgent. Sammantaget kan det därmed bli en mycket stor höjning för enskilda patienter.

Ökning av kostnaden för läkemedel som patienter behöver för sitt välmående riskerar därför att slå hårdare mot socialt utsatta grupper som inte ens har råd att prioritera kostnader för att nå upp till högkostnadsskyddet.

Med vänliga hälsningar

Sofia Rydgren Stale
Ordförande
Sveriges läkarförbund

Malin Strid
Utredare
Avdelningen för Politik och profession
Sveriges läkarförbund
malin.strid@slf.se
070-091 69 82

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser 2023
Förslag om ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (TLVFS 2009:3) om handelsmarginal för läkemedel och andra varor som ingår i läkemedelsförmånerna Diarienummer 02934/2023