Hoppa till innehåll

Promemoria om införande av bestämmelser som möjliggör ersättning för digitala vårdmöten

Stockholm, 12 januari 2024
Till: Socialdepartementet
Gem 2023/0159

Remissunderlag

Sveriges läkarförbund har fått rubricerat betänkande på remiss och vill framföra följande synpunkter.

Vi noterar att författningsförslaget överensstämmer med det vi, som en av parterna, kom överens om under den senaste förhandlingen av den s.k. nationella taxan. Förslaget innebär att det fortsatt ska vara möjligt för vårdgivare som är verksamma enligt den nationella taxan att få ersättning för digitala vårdmöten i vissa fall, men att bestämmelserna fortsatt ska vara frivilliga att tillämpa för regionerna.

Samtidigt kan vi konstatera att ingen region idag, så här en tid efter coronapandemin, tillämpar möjligheten att ge ersättning för digitala vårdmöten. Det vittnar våra taxeanslutna medlemmar om. Det innebär onödiga begränsningar.

Inom flera medicinska specialiteter, så som psykiatri, allmänmedicin och dermatologi, utgör digitala vårdmöten ett bra alternativ särskilt vid uppföljningsbesök. De ökar vårdens tillgänglighet och underlättar betydligt för flera patienter.

Vi anser det olyckligt att regionerna inte tillvaratar möjligheten att ge läkare anslutna till den nationella taxan ersättning för digitala vårdmöten. Därmed försvårar regionerna för taxeanslutna läkare att erbjuda en mer behovsanpassad och tillgänglig vård.

Med vänlig hälsning

SVERIGES LÄKARFÖRBUND

Sofia Rydgren Stale

Ordförande

Sveriges läkarförbund

 

Sara de Haas

Utredare

Politik och profession

sara.dehaas@slf.se

Tel. 08-790 33 42

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser 2023
Promemoria om införande av bestämmelser som möjliggör ersättning för digitala vårdmöten