Hoppa till innehåll

Tillgång till försäljningsuppgifter om humanläkemedel (S2023/00704)

Stockholm, 4 juli 2023
Till: Socialdepartementet
Gem 2023/0045

Remissunderlag

Sveriges läkarförbund har fått rubricerat betänkande på remiss. Utredningens förslag är ett bra steg mot ökad öppenhet vad gäller läkemedelsanvändning.

8.7 och 8.8 Överväganden avseende undantag från sekretess

Utredningen föreslår att undantag från statistiksekretessen ska göras för läkemedel som har sålts inom läkemedelsförmånerna. Huruvida ett läkemedel ingår i förmånerna bör inte avgöra om uppgifter om dess försäljning görs tillgängliga. Information om läkemedelsanvändning bör finnas tillgänglig oavsett om läkemedlet delvis är offentligt finansierat eller inte. I vissa fall ansöker inte läkemedelsföretaget om att läkemedlet ska ingå i förmånen. Statistiken riskerar att bli missvisande om inte all försäljning ingår.

Grundprincipen bör vara att all läkemedelsförsäljning tillgängliggörs, så länge det inte riskerar att hota rikets säkerhet.

Med vänliga hälsningar

Sofia Rydgren Stale

Avsändarens titel/avdelning

Sveriges läkarförbund

 

 

 

Therese Wallqvister

Utredare

Avdelningen för politik och profession

 

therese.wallqvister@slf.se

Telefon 08-790 33 00

 

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser 2023
Tillgång till försäljningsuppgifter om humanläkemedel (S2023/00704)