Hoppa till innehåll

Arbetsskador till följd av smittsamma sjukdomar

Stockholm, 16 april 2020
Till: Saco
S2020/03167/SF

Sveriges läkarförbund har fått rubricerande remiss från Socialdepartementet och vill lämna följande synpunkter.

Förslaget är att covid-19 ska införas i förteckningen över smittsamma sjukdomar som avses i 5 § 2 i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd. Därmed kompletteras listan i förordningen där det står vilka sjukdomar som är smittsamma och som inkluderas i arbetsskadeförsäkringen.

Det föreslås att ändringen bör tillämpas retroaktivt för skador som inträffat den 1 februari eller senare. Anledningen är att man först då påvisade att någon var smittad av covid-19 i Sverige.

Sveriges läkarförbund välkomnar förslaget men önskar tillföra några synpunkter. Många av läkarförbundets medlemmar som arbetar i offentlig tjänst, eller på offentligt uppdrag, arbetar i rådande situation med sjuka patienter där man räddar liv och skyddar samhället från att smittan sprids ytterligare. Det är därför av stor vikt att dessa personer får ett heltäckande försäkringsskydd av arbetsskadeförsäkringen, detta inom såväl kommun- och regionsektorn som på det statligt reglerade avtalsområdet. Många av förbundets medlemmar är dessutom studenter som utgör extra resurser inom vården. Det är bra om att det tydliggörs att även denna grupp omfattas av det nya förslaget om ändring i arbetsskadeförsäkringen.

Anställda inom kommun och region omfattas av en arbetsskadeförsäkring via sitt kollektivavtal. Försäkringen ger ersättning till vårdanställda som t ex smittas av sjukdomar på arbetet. Bland annat för vårdkostnader, inkomstbortfall och långvariga skador till följd av sjukdomen, till exempel skador på lungorna som kan vara fallet med covid-19.

För att det ska räknas som smittsam sjukdom ska dock besvären vara kvar i minst 180 dagar efter den dag då sjukdomen visade sig efter att man blivit smittad. Det anges inget i förslaget om även detta krav kan komma att ändras. Om man blir sjuk i sitt arbete av covid 19 och som exempel blir sjukskriven i fyra veckor, kommer man inte enligt gällande regelverk få någon arbetsskadeersättning. Utifrån den stora risk som våra medlemmar utsätts för, men även annan sjukvårdspersonal, är det därför av yttersta vikt att man får full kompensation om man blir sjuk av covid-19.

Med vänlig hälsning Sveriges läkarförbund

Marina Tuutma
Ordförande i Arbetslivsgruppen

Camilla Morath
Arbetsliv och Juridik

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare