Hoppa till innehåll

EU förslag direktiv om åtgärder för transparens i lönesättning

Stockholm, 25 mars 2021
Till: Saco
Gem 2021/0056

Remissunderlag

Sveriges läkarförbund har fått rubricerad remiss från Arbetsmarknadsdepartementet.

Vi har ännu inte jämställda löner mellan landets läkare. Över åren har utvecklingen till viss
del varit positiv. Det gäller bland annat för läkare i början av yrkeskarriären. Däremot ser vi
att när kvinnor tar ett större ansvar inom hälso- och sjukvården och blir chefer eller
överläkare då ökar löneskillnaderna. Att ta ett ökat ansvar ska löna sig oavsett kön.
Läkarförbundet kommer att fortsätta det viktiga arbetet med att verka mot diskriminering och
för jämställdhet.

När det gäller Kommissionens direktivförslag delar vi målet jämställda löner. Vi konstaterar
dock att det är parterna som är ansvariga för lönebildningen och hur lönernas fastställande
hanteras. Löner ska enligt våra löneavtal vara individuella och differentierade. Utifrån dessa
premisser finns en stor risk för att förslaget innebär dels en byråkratisering men också att
partsmodellen urholkas. De system som finns kopplat till diskrimineringslagen och metoder
för lönekartläggning samt statistikavtal mellan parterna ger sammantaget en transparens.

Vi är mot bakgrund av ovan tveksamma till förslaget i dessa delar.

Med vänlig hälsning
SVERIGES LÄKARFÖRBUND
Sofia Rydgren Stale
Ordföranden

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser Arbetsliv
EU förslag direktiv om åtgärder för transparens i lönesättning