Hoppa till innehåll

Konsekvenser justerade åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem, S2021/02250

Stockholm, 7 maj 2021
Till: Socialdepartementet
Gem 2021/0057

Remissunderlag

Sveriges läkarförbund har fått möjlighet att lämna synpunkter på promemorian Konsekvenser
av justerade åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem.

Sveriges läkarförbund tillstyrker förslaget i stort men önskar framföra följande.

Det är positivt att man strävar efter goda förutsättningar för ett godtagbart pensionssystem
men även att möjligöra ett längre hållbart arbetsliv. Här behövs bland annat ett bra
arbetsmiljöarbete som fokuserar på fler insatser där några exempel är att man som individ
ska kunna göra karriär men även växla mellan olika arbetsgivare och sektorer, att man får
ökade möjligheter till en kontinuerlig kompetensutveckling samt att man motverkar
åldersdiskriminering.

Förbundet anser även att det är av stor vikt att justerade åldrar i pensionssystemet åtföljs av
justeringar i åldersgränser inom övriga trygghetssystem som lägsta ålder för uttag av
garantipension, rätten till ersättning från socialförsäkringssystemet och
arbetslöshetsförsäkringen.

Med vänlig hälsning
SVERIGES LÄKARFÖRBUND
Sofia Rydgren Stale
Ordförande i Sveriges läkarförbund

Camilla Morath
Arbetsliv och Juridik

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser Arbetsliv
Konsekvenser justerade åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem, S2021/02250