Hoppa till innehåll

Eftermiddag och kväll måndag 22 april genomför vi ett planerat underhållsarbete kring inloggningen på slf.se. Störningar kan förekomma.

Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer

Stockholm, 10 november 2017
Till: Socialdepartementet
Gem 2017/0288

Sveriges Läkarförbund har fått möjlighet att lämna synpunkter på ovanstående promemoria från Socialdepartementet. Det bärande förslaget innebär att kurator inom hälso- och sjukvården blir ett legitimationsyrke och att titeln ska vara hälso- och sjukvårdskuratorer. Vi tackar för inbjudan och ställer oss positiva både till huvudförslaget samt övriga följdförslag som presenteras i skrivelsen. Nedan följer Läkarförbundets kommentarer.

Vi ser positivt på legitimation och skyddad yrkestitel för kuratorer inom hälso- och sjukvården och att yrkesgruppens titel föreslås vara hälso- och sjukvårdskuratorer. Det överordnade kriteriet för att ett yrke inom hälso- och sjukvården ska få legitimationsstatus är dess påverkan på patientsäkerheten. Vi anser att det finns goda skäl för en legitimation för yrkesgruppen, dels utifrån patientsäkerheten men också utifrån yrkesrollens innehåll och utbildningens upplägg. Kuratorerna inom hälso- och sjukvården har en viktig funktion i hälso- och sjukvården med en central roll i arbetet med exempelvis psykisk ohälsa. De har en självständig roll med eget behandlingsansvar och patientkontakt. Genom att yrket blir legitimationsgrundande bör patientsäkerheten öka genom att det därmed ställs enhetliga, nationella krav på hälso- och sjukvårdskuratorernas kompetens och lämplighet. En legitimation innebär även ett ökat skydd för patienterna i och med att legitimationer vid behov kan återkallas. En legitimering av yrkesgruppen innebär också att kuratorer inom privat sektor kommer att omfattas av journalföringskravet, vilket inte är fallet i nuläget.

Med vänlig hälsning
Sveriges läkarförbund

Heidi Stensmyren, Ordförande
Ulrika Kaby, Utredare

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare