Hoppa till innehåll

Ökad kvalitet i rättsintyg

Stockholm, 22 oktober 2021
Till: Justitiedepartementet
Gem 2021/0147

Remissunderlag

Sveriges läkarförbund har fått rubricerad promemoria på remiss från Justitiedepartementet och vill framföra följande synpunkter.

Läkarförbundet instämmer helt i att en tydligare reglering och föreskrifter angående utformningen av rättsintyg kan ha en positiv inverkan på dessa, framför allt när de utfärdas av icke-specialist i rättsmedicin.

Vilken myndighet som ska ha ansvaret för att få meddela föreskrifter om ett rättsintygs utformning och innehåll har vi ingen specifik uppfattning om, både Rättsmedicinalverket och Socialstyrelsen kan förespråkas. Socialstyrelsen är en välkänd aktör för läkare inom hälso- och sjukvården och en naturlig myndighet till vilken läkare vänder sig för råd och vägledning gällande utredningsriktlinjer och liknande. När det gäller Rättsmedicinalverket (RMV) så har de sakkunskap och expertis inom området och de utfärdar också en majoritet av rättsintygen.

Vänliga hälsningar

Sofia Rydgren Stale

Ordförande

Sveriges läkarförbund

 

 

 

Eva Stina Lönngren

Utredare

 

 

 

 

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare