Hoppa till innehåll

Sjukpenning avvaktan på slutligt beslut, DS 2017:4

Stockholm, 29 maj 2017
Till: Socialdepardementet
Gem 2017/0090

Remiss: Sjukpenning avvaktan på slutligt beslut, DS 2017:4

Sveriges läkarförbund har getts tillfälle att lämna synpunkter på departementsskrivelsen Sjukpenning i avvaktan på slutligt beslut Ds 2017:4. Läkarförbundet tillstyrker och välkomnar promemorians förslag. Förslaget gäller dock särskilda fall vilket är en alldeles för begränsad grupp. Vi anser att förslaget ska gälla även dem som har fått en förlängd sjukskrivning under en pågående planerad rehabiliteringsprocess för att inte äventyra förutsättningarna för en tryggad och framgångsrik rehabilitering till arbete.

Med vänlig hälsning
SVERIGES LÄKARFÖRBUND
Avdelningen för politik och profession

Ove Andersson, andre vice ordförande, Sveriges läkarförbund
Per Wahlstedt, utredare

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare