Hoppa till innehåll

Vissa sjukpenningförmåner och ersättning till arbetsgivare för kostnader för sjuklön

Stockholm, 31 mars 2020
Till: Saco
Gem 2020/0068

Sveriges läkarförbund har fått rubricerande promemoria på snabbremiss och vill lämna följande synpunkter.

Förbundet ser positivt på föreslagna åtgärder inom sjukförsäkringen med anledning av nya coronaviruset. Det gäller slopat karensavdrag (karensdag), slopat krav på läkarintyg och sjuklön.

Vad gäller förslaget på slopat krav på läkarintyg t.o.m. dag 14 i sjuklöneperioden bedömer vi att detta kommer minska riskerna för att smitta sprids. Kraven på sjukintygen kommer även minska vilket är välkommet för hälso- och sjukvården som redan är i en ansträngd situation.

Med vänlig hälsning

Heidi Stensmyren
Ordförande i Sveriges läkarförbund

Camilla Morath
Tf chefsjurist Arbetsliv & Juridik
08-790 34 40

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser Arbetsliv
Vissa sjukpenningförmåner och ersättning till arbetsgivare för kostnader för sjuklön