Hoppa till innehåll

Elektronisk förskrivning av humanläkemedel (S2016/06762/FS)

Stockholm, 25 oktober 2017
Till: Läkemedelsverket
Gem 2017/0339

Sveriges läkarförbundet har fått rubricerat förslag på remiss. Läkarförbundet har tidigare lyft ett antal krav som måste vara uppfyllda innan pappersrecepten fasas ut och vi tycker att dessa har hörsammats i denna rapport.

Huvudregeln är att förskrivning av läkemedel ska göras elektroniskt men att det i vissa situationer måste finnas möjlighet att välja ett annat förskrivningssätt. Vi bedömer att de undantagsfall som presenteras i rapporten nämligen vid teknisk störning, särskilda förhållanden och andra skäl för undantag täcker de tillfällen då det kan finnas behov av manuell förskrivning.

Läkarförbundet välkomnar förslagen när det gäller samordningsnummer och reservnummer för hantering av patienter med skyddad identitet eller som saknar svenskt personnummer. För att förtroendet till vården ska bibehållas krävs att numret inte kan/får användas till att spåra individer.

Vi har inga invändningar mot att möjligheten att faxa recept på läkemedel till människa tas bort.

Alla förskrivare t.ex. pensionerade läkare och fritidsförskrivande läkare har idag inte tillgång till ett elektroniskt förskrivarverktyg. Det är bra att Läkemedelsverket i sin rapport lyfter frågan om att utreda en ny och modernare form av recept genom t.ex. en webb-sida eller en app. Den typen av stöd tror vi skulle kunna underlätta för läkarna i förskrivningssituationen. Läkarförbundet anser att förutom att utreda frågan bör staten även finansiera och ta ansvaret för att det införs ett sådant elektroniskt verktyg som alla förskrivare skulle få tillgång till.

Med vänlig hälsning
SVERIGES LÄKARFÖRBUND
Avdelningen för Politik och profession

Elin Karlsson, Ordförande i Läkarförbundets Råd för läkemedel, IT och medicinteknik
Eva Stina Lönngren, Utredare

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare