Hoppa till innehåll

Förslag till ändring av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2009:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m. (Dnr 2304/2017)

Stockholm, 18 september 2017
Till: Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
GEM 2017/290

Sveriges läkarförbundet har fått rubricerat förslag på remiss.

Läkarförbundet tillstyrker TLV:s förslag till föreskriftsändringar som syftar till att förbättra förutsättningarna för generisk konkurrens mellan parenterala läkemedel.

För läkarna innebär förändringen att den läkare som ska förskriva ett parenteralt läkemedel framöver måste ta i beaktande att det kan komma att bytas ut på apoteket. Förskrivande läkare måste då ta ställning till om det finns medicinska skäl till att motsätta sig utbyte för en viss patient, på samma sätt som gäller andra beredningsformer. Enligt Läkarförbundet innebär det ingen större skillnad mot vad läkarna idag har att beakta och det är bra att det blir lika oavsett beredningsform.

Med vänlig hälsning
SVERIGES LÄKARFÖRBUND
Avdelningen för Politik och profession

Elin Karlsson, Ordförande i Läkarförbundets Råd för läkemedel, IT och medicinteknik
Camilla Damell, Utredare

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser Läkemedel
Förslag till ändring av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2009:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m. (Dnr 2304/2017)