Hoppa till innehåll

Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet

Stockholm 2020-07-16
Till: Saco
Gem 2020/0105

Remissunderlag

Sveriges läkarförbund har fått rubricerad promemoria på remiss och vill framföra följande synpunkter.

Läkarförbundet anser att lärosäten och staten som huvudman ska främja och värna akademisk frihet som en förutsättning för forskning och utbildning på vetenskaplig grund, samt för lärosätenas roll som en självständig och kritiskt reflekterande kraft i samhället. Vi tillstyrker därför promemorians förslag att i högskolelagen införa en bestämmelse i syfte att främja och värna den akademiska friheten i högskolan.

Läkarförbundet tillstyrker även förslaget att i högskolelagen införa en bestämmelse om att högskolorna i sin verksamhet ska främja det livslånga lärandet. Tyvärr har läkarnas tillgång till fortbildning minskat dramatiskt under senare år eftersom arbetsgivaren inte tar ansvar för att säkerställa att resurser i form av tid och pengar avsätts. Det saknas även ett strukturerat sätt att arbeta med fortbildning och uppföljning av denna. Läkarförbundet har konstaterat att antalet dagar för extern fortbildning har sjunkit betydligt sedan år 2005 – från 9,1 dagar/år till endast 6 dagar 2017. En av tio specialistläkare uppger att de inte ägnat sig åt någon extern fortbildning alls under 2017. Antalet dagar för extern fortbildning skiljer sig också markant mellan de olika regionerna där spannet är mellan 4,1 dagar och 7,9 dagar per år.

Lagförslaget om att främja det livslånga lärandet är ett steg i rätt riktning. Men för att vända den negativa trenden avseende läkarnas fortbildning behövs ett tydligare nationellt ansvarstagande för hälso- och sjukvårdens kompetensutveckling. För att tydliggöra både arbetsgivares och arbetstagares ansvar för läkarnas fortbildning krävs en föreskrift som tydligt reglerar en systematiserad fortbildning, med en individuell fortbildningsplan för varje läkare. En reglerad fortbildning ökar möjligheterna för en jämlik vård då den garanterar att alla läkare får fortbildning.

Vänliga hälsningar

Sofia Rydgren

Andre vice ordförande

Ordförande utbildnings- och forskningsrådet

Sveriges läkarförbund

 

 

 

Hampus Carlson

Utredare

Avdelningen för Politik och profession

 

hampus.carlson@slf.se

Direkttelefon 08-790 34 24

 

 

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser
Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet