Hoppa till innehåll

Bättre studiestöd till äldre

Stockholm 2020-02-05
Till: Saco
Gem 2020/0003

Remissunderlag

Sveriges läkarförbund har fått rubricerat betänkande på remiss och vill framföra följande synpunkter.

Förändrade förutsättningar på arbetsmarknaden medför att människor i högre utsträckning kommer behöva ytterligare vidareutbildning eller omskolning. Läkarförbundet ställer sig därför positiva till att förbättra möjligheten för äldre att utbilda sig. Vi tillstyrker förslaget om att antalet möjliga studiemedelsveckor, utöver ordinarie veckogränser, utökas för personer som är 40 år eller äldre vid arbetsmarknadsskäl eller andra särskilda skäl.

Vi tillstyrker även förslagen om att den övre åldersgränsen för rätt till studiemedel och studiestartsstöd höjs från 56 år till 60 år samt att återbetalningstiden justeras med motsvarande tid.

Vi vill också uppmärksamma utbildningsdepartementet på att man bör höja taket för antalet studiemedelsveckor som maximalt kan lämnas ut. Studiestödslagen (3 kap 8 §) stipulerar att studiemedel endast får lämnas vid studier på heltid under sammanlagt 240 veckor, vilket motsvarar sex års heltidsstudier. Hösten 2021 kommer läkarutbildningen att förlängas med en termin och den totala studietiden blir sex års heltidsstudier. Det är således rimligt att taket för antalet studiemedelsveckor höjs med minst motsvarande tid. Varannan student som påbörjar läkarutbildningen har tidigare bedrivit högskolestudier (UKÄ 2019), oftast finansierade med statliga studiemedel. Situation är redan idag ansträngd för majoritet av läkarstudenterna och för framtidens läkarstudenter som genomgår den nya sexårig läkarutbildningen blir förutsättningarna ännu sämre.

I det första förslaget om en ny läkarutbildning, vilket regeringens utredare Stefan Lindgren lade fram 2013, presenterades ett förslag om att förlänga möjligheten till studiemedel med en termins heltidsstudier. Förslaget mottogs positivt av många aktörer, däribland Centrala studiestödsnämnden (CSN). Läkarförbundet saknade tyvärr förslag om möjligheten till förlängt studiemedel när regeringen förra året beslutade om den nya läkarutbildningen. Regeringen bör snarast återkomma med ett förslag om att höja taket för antalet studiemedelsveckor som maximalt kan lämnas ut.

Vänliga hälsningar

Sofia Rydgren Stale

Andre vice ordförande

Ordförande utbildnings- och forskningsrådet

Sveriges läkarförbund

 

 

 

Hampus Carlson

Utredare

Avdelning Politik och profession

 

Hampus.carlson@slf.se

Direkttelefon 08-790 3424

 

 

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare