Hoppa till innehåll

En utökad möjlighet att söka efter vapen och andra farliga föremål

Stockholm 2020-12-01
Till: Saco
Gem 2020/0218

Remissunderlag

Sveriges läkarförbund har fått rubricerade promemoria på remiss från Saco.
Läkarförbundet har inga synpunkter på innehållet i promemorian.

Vänliga hälsningar
Marina Tuutma
2:e vice ordförande i Sveriges läkarförbund

Tomas Hedmark
Förbundsjurist
Arbetsliv & Juridik
tomas.hedmark@slf.se
08-790 33 31
AJ 5/20

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser
En utökad möjlighet att söka efter vapen och andra farliga föremål