Hoppa till innehåll

Föreskrifter om ändring i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:28) om blodverksamhet (diarienumret 4.1-12300/2020)

Stockholm 2020-05-14
Till: Socialstyrelsen
Gem 2020/0073

Remissunderlag

Sveriges läkarförbund har fått rubricerade föreskrifter på remiss och tillstyrker förslaget.

 

Vänliga hälsningar

 

Heidi Stensmyren

Ordförande

Sveriges läkarförbund

 

 

 

 

Björn Södergård

Utredare

Avdelningen för politik och profession

bjorn.sodergard@slf.se

 

 

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser
Föreskrifter om ändring i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:28) om blodverksamhet (diarienumret 4.1-12300/2020)