Hoppa till innehåll

Eftermiddag och kväll måndag 22 april genomför vi ett planerat underhållsarbete kring inloggningen på slf.se. Störningar kan förekomma.

Förslag om ändring av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om smittrisker

Stockholm 2020-04-03
Till: Arbetsmiljöverket
Gem 2020/0074

Remissunderlag

 

Hej,

 

Sveriges läkarförbundet har tagit det av Arbetsmiljöverkets remiss med diarienummer 2020/019829 och vi har inget att erinra mot beslutsförslaget.

 

Vänligen,

 

P.u.a.

Marina Tuutma

Förbundsstyrelsen och ordförande i Arbetslivsgruppen

 

Pelle Avelin

Ombudsman

 

 

 

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser
Förslag om ändring av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om smittrisker