Hoppa till innehåll

Förslag på Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd i en ny struktur

Stockholm 2020-12-18
Till: Saco
Gem 2020/0017

Remissunderlag

Diarienummer 2019/072424

Organisation (frivillig uppgift) Kontaktperson
Sveriges läkarförbund ärende GEM 2020/0017 Pelle Avelin
E-post till kontaktperson Telefon till kontaktperson
pelle.avelin@slf.se 08-790 33 54
Remissvaret beslutat av (frivillig uppgift) Plats för underskrift (frivillig uppgift)
Marina Tuutma, ordförande i Arbetslivsgruppen

Hej,

Sveriges läkarförbund ansluter sig till Saco:s remissvar.

 

Stockholm 2020-12-18

Vänligen,

 

Marina Tuutma, Sveriges läkarförbund

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser
Förslag på Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd i en ny struktur