Hoppa till innehåll

Vår medlemsrådgivning och medlemsservice håller stängt fredag 21/6. Glad midsommar!

Förslag på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om särskilda bestämmelser om personlig skyddsutrustning med anledning av pandemin covid-19

Stockholm 2020-10-15
Till: Arbetsmiljöverket
Gem 2020/0190

Remissunderlag

Sveriges läkarförbund lämnar följande svar på Arbetsmiljöverkets remiss avseende
föreskrifter om särskilda bestämmelser om personlig skyddsutrustning med anledning av
pandemin covid-19, diarienummer 2020/054255.

Sveriges läkarförbund anser att det är av största vikt att våra medlemmar har tillgång till
personlig skyddsutrustning över tid som uppfyller förordningsställda hälso- och
säkerhetskrav. Vi har därmed inget att erinra mot Arbetsmiljöverkets förslag till föreskrifter.

Med vänlig hälsning
SVERIGES LÄKARFÖRBUND
Marina Tuutma
Ordförande, ordförande för Läkarförbundets arbetslivsgrupp

Pelle Avelin
Arbetsliv & juridik

 

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser
Förslag på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om särskilda bestämmelser om personlig skyddsutrustning med anledning av pandemin covid-19