Hoppa till innehåll

Förslag till ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2017:74) om begränsningar av förordnande och utlämnande av vissa läkemedel (diarienummer 3.1.1-2020-037202)

Stockholm 2020-05-18
Till: Läkemedelsverket
Gem 2020/0097

Remissunderlag

Sveriges läkarförbund har fått rubricerade föreskrifter på remiss som föreslås träda i kraft den 15 augusti 2020.

Läkarförbundet anser att Läkemedelsverkets förslag till ändring av föreskriften förefaller rimlig och tillstyrker därför förslaget.

Läkarförbundet vill dock påpeka att esketamins effekt förefaller tveksam och därför bör läkemedlet användas med försiktighet tills vi vet mer om effekt och långtidseffekter.

Vi anser vidare att vid utvärderingar av läkemedlet är det extra viktigt att beakta även andra kostnader än läkemedelskostnaderna. Att rekvirera läkemedlet samt övervaka patienten vid administrering av läkemedlet leder till såväl ett krångligt system som ökade kostnader för psykiatrin. Detta kan leda till att vissa kliniker drar sig för att använda läkemedlet vilket i sin tur kan leda till ojämlik vård.

Vänliga hälsningar

Karin Båtelson

Ordförande

Rådet för läkemedel, IT och medicinteknik

Sveriges läkarförbund

 

 

 

 

Björn Södergård

Utredare

Avdelningen för politik och profession

bjorn.sodergard@slf.se

 

 

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser
Förslag till ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2017:74) om begränsningar av förordnande och utlämnande av vissa läkemedel (diarienummer 3.1.1-2020-037202)