Hoppa till innehåll

Förslag till föreskrifter om tillfälliga villkor för avgiftsfri screening med anledning av sjukdomen covid-19

Stockholm 2020-06-24
Till: Socialstyrelsen
Gem 2020/0121

Remissunderlag

Sveriges läkarförbund har fått rubricerat betänkande på remiss och vill framföra följande
synpunkter.

Sammanfattning
Läkarförbundet samlar ett stort antal specialitetsföreningar, lokalföreningar och
yrkesföreningar. Dessa berörs i varierande utsträckning av förslaget och har delvis olika
perspektiv på förslaget. Läkarförbundet har därför ingen samlad syn i frågan utan översänder
samtliga inkomna synpunkter från förbundets delföreningar.

Läkarförbundet har fått in följande remissvar från Svensk förening för obstetrik och
gynekologi (SFOG):

Det finns många fördelar för både kvinnorna, sjukvården och samhällsekonomiskt med
självprovtagning för HPV analys i alla åldrar från 23 – 70 år.
Det har publicerats och kommer att publiceras flera nationella och internationella studier som
talar för att primär självprovtagning för HPV analys med reflextestning hos barnmorska
vid positiv HPV är lika effektiv som, och mer ekonomiskt fördelaktig än, primär HPVscreening hos barnmorska.
Socialstyrelsens förslag stöds av SFOG och dess arbetsgrupper inom ämnesområdet.

Vänliga hälsningar

Heidi Stensmyren
Ordförande
Sveriges läkarförbund

Per Wahlstedt
Hälso- och sjukvårdspolitisk utredare
Avdelningen Politik och profession
Per.wahlstedt@slf.se
Direkttelefon 08-790 33 42

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser
Förslag till föreskrifter om tillfälliga villkor för avgiftsfri screening med anledning av sjukdomen covid-19