Hoppa till innehåll

Vår medlemsrådgivning och medlemsservice håller stängt fredag 21/6. Glad midsommar!

Förslag till Socialstyrelsens föreskrifter om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel

Stockholm, 31 augusti 2018
Till: Socialstyrelsen
Gem 2018/0238

Sveriges läkarförbund har fått rubricerat förslag på remiss och vill framföra följande.

Läkarförbundet ställer sig nu, precis som tidigare, emot en utökad förskrivningsrätt för andra yrkeskategorier än läkare. Det finns dock i detta fall särskilda omständigheter som gör att vi gör ett avsteg från detta ställningstagande. Globalt dör cirka 69 000 individer årligen på grund av opioid-överdosering och WHO införde redan 2014 globala riktlinjer för hur Naloxon kunde föras ut närmare kretsen till de som riskerar en opioidöverdos. Den svenska regeringen har hörsammat denna strävan och man har identifierat denna föreskrift som ett av hindren. Att föra ut Naloxon i första ledet även utanför hälso- och sjukvården ligger i linje med WHO:s rekommendationer. Läkarförbundet tillstyrket därför förslaget i denna del och ser positivt på att föreskriften i detta avseende införs snarast.

När det gäller kravet på att tjänstgöringsställe tas bort så avvisar Läkarförbundet det. Vi anser att kraven på kompetens och tillhörande tjänsteställe snarare ska tydliggörs än mer. Utan tjänsteställe blir begreppet verksamhetschef och deras kompetens att bedöma kompetens mer flytande.

Vi vill också påtala att föreskriften måste innehålla tydliga och mer specificerade krav på strukturerad fortbildning. Förslaget innehåller endast krav på grundläggande farmakologi och den för stunden uppnådd kompetensen fastställd av en verksamhetschef vilken blir okänd om kravet på tjänstgöringsställe tas bort. Läkemedelsbehandling är komplex och förskrivningsrätt ställer höga krav på fortlöpande uppdatering av kompetens. Utformningen och omfattningen av fortbildningen kan skötas av Socialstyrelsen.

Vi vill slutligen lämna följande redaktionella synpunkter på förslaget till författningstext: I början av 4§ ska ”sjuksköterskan” bytas ut mot ”sjuksköterska”. Behövs ordet ”godkända” i 5§?

 

 

 

Med vänlig hälsning

SVERIGES LÄKARFÖRBUND

Avdelningen för Politik och profession

 

 

Elin Karlsson                                                                                                            Eva Stina Lönngren

Ordf RLIM,                                                                                                                utredare

Rådet för läkemedel, IT och medicinteknik

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser
Förslag till Socialstyrelsens föreskrifter om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel