Hoppa till innehåll

Eftermiddag och kväll måndag 22 april genomför vi ett planerat underhållsarbete kring inloggningen på slf.se. Störningar kan förekomma.

Pappersbevis som digitala beslut

Stockholm, 15 maj 2018
Till: Socialstyrelsen
Gem 2018/0167

Angående utskick med förslag om att ersätta legitimationsbevis respektive specialistkompetensbevis med digitala beslut

Sveriges läkarförbund tackar för inbjudan att få lämna synpunkter på ovanstående förslag.

Läkarförbundet ställer sig positiva till förslaget och välkomnar att Socialstyrelsen arbetar med att förenkla och modernisera sina processer. Vi tror att digitala beslut kan underlätta både för Socialstyrelsens handläggning av ärenden och för våra medlemmar. Vi ser positivt på att det även framgent kommer att vara möjligt att få ett pappersintyg från Socialstyrelsen inför exempelvis utlandstjänstgöring.

Socialstyrelsens e-tjänst för legitimationsansökningar har tagits väl emot av våra medlemmar och vi har inte hört något negativt om den. Dock vill vi ta tillfället i akt och framföra att flera medlemmar har påpekat att de gärna skulle se att även AT-boken blev digital.

Med vänlig hälsning

SVERIGES LÄKARFÖRBUND
Avdelningen för Politik och profession

Sofia Rydgren Stale
Ordförande utbildnings- och forskningsdelegationen

Ulrika Kaby
Utredare

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare