Hoppa till innehåll

Promemoria om utökad möjlighet för Säkerhetspolisen att inhämta information i verksamheten för personskydd

Stockholm 2020-01-08
Till: Justitiedepartementet
Gem 2019/0229

Remissunderlag

Sveriges läkarförbund har fått rubricerade promemoria på remiss från Justitiedepartementet och vill lämna följande synpunkter.

I promemorian föreslås att Säkerhetspolisen ska få utvidgade möjligheter att inom ramen för sitt arbete med personskydd hämta in uppgifter från hälso- och sjukvården, Rättsmedicinal­verket och Kriminalvården. Idag har Säkerhetspolisen sådan möjlighet vad gäller uppgifter som behövs för personskyddet för den centrala statsledningen och medlemmar av kungahuset. I promemorian föreslås att möjligheten att hämta in uppgifter utökas betydligt, så att den även ska omfatta uppgifter som behövs i verksamhet för personskydd ”för personer som Säkerhetspolisen i enskilda fall har beslutat om personskydd för eller vars personskydd Säkerhetspolisen ansvarar för i samband med statsbesök och liknande händelser”.

Hälso- och sjukvårdssekretessen syftar till att värna patienternas integritet och upprätthålla deras förtroende för hälso- och sjukvården. De uppgifter som Säkerhetspolisen kan komma att hämta in kan vara mycket integritetskänsliga. Utgångspunkten bör därför vara att uppgifter hämtas in endast när det verkligen behövs. Dessa aspekter borde ha diskuterats mer ingående i promemorian.

Det kan i vissa fall vara rimligt att Säkerhetspolisen får hämta in uppgifter även när det gäller personskydd för andra än den centrala statsledningen och medlemmar av kungahuset. Formuleringen ”personer som Säkerhetspolisen i enskilda fall har beslutat om personskydd för” är emellertid väldigt oprecis och potentiellt även mycket vid. Det är utifrån denna formulering svårt att bilda sig en uppfattning om vilka personer det kan handla om. Läkarförbundet rekommenderar därför att bestämmelsen omformuleras, så att personkretsen tydligare framgår.

Vänliga hälsningar

 

Torsten Mossberg

Ordförande i Sveriges läkarförbunds Etik- och

ansvarsråd

 

 

 

 

 

Tomas Hedmark

Förbundsjurist

Arbetsliv & Juridik

tomas.hedmark@slf.se

08-790 33 31

 

AJ 1/20

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser
Promemoria om utökad möjlighet för Säkerhetspolisen att inhämta information i verksamheten för personskydd