Hoppa till innehåll

Eftermiddag och kväll måndag 22 april genomför vi ett planerat underhållsarbete kring inloggningen på slf.se. Störningar kan förekomma.

Promemorian Ytterligare förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling

Stockholm 2020-11-30
Till: Saco
Gem 2020/0211

Remissunderlag

Sveriges läkarförbund har fått rubricerat betänkande på remiss och vill framföra följande
synpunkter.

I promemorian föreslås att nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar
med forskning eller utveckling förstärks ytterligare. Arbetstidsvillkoret, dvs. kravet på hur stor
del av arbetstiden under kalendermånaden som den anställde ska ha arbetat med forskning
eller utveckling hos den avgiftsskyldige för att avdrag ska få göras, ska vara minst hälften i
stället för minst tre fjärdedelar av arbetstiden. Vidare höjs det högsta sammanlagda avdraget
från arbetsgivaravgifterna som får göras för samtliga personer som arbetar med forskning
eller utveckling hos den avgiftsskyldige från 450 000 kronor till 600 000 kronor per månad.
Detta medför att taket för nedsättningen av den allmänna löneavgiften för personer som
arbetar med forskning eller utveckling höjs i motsvarande mån.

Läkarförbundet tillstyrker förslaget eftersom det på sikt kan förstärka landets forskning. Vi
anser dock att arbetsgivaravgifterna bör sänkas på samma sätt även för personer som
arbetar med forskning utan kommersiellt syfte. Denna forskning kan även den leda till stora
vinster/exportintäkter för landet i förlängningen.

Vänliga hälsningar
Sofia Rydgren Stale
Ordförande
Sveriges läkarförbund

Björn Södergård
Utredare
Bjorn.sodergard@slf.se
Telefon 08-790 00 00

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser
Promemorian Ytterligare förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling