Hoppa till innehåll

Proportionalitetsprövning av krav på yrkeskvalifikationer (UD2020/04337/HI)

Stockholm 2020-04-22
Till: Utrikesdepartementet
Gem 2020/0084

Remissunderlag

Sveriges läkarförbund har fått rubricerat betänkande på remiss och vill framföra följande synpunkter.

Sammanfattning

Sveriges läkarförbund tillstyrker förslaget då det enbart kan vara positivt för våra medlemmar och för kompetensförsörjningen av läkare, och annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som omfattas av Yrkeskvalifikationsdirektivet (YKD), att säkerställa att endast proportionerliga krav på yrkeskvalifikationer införs i medlemsstaterna.

Vänliga hälsningar

Sofia Rydgren Stale

Andre vice ordförande

Sveriges läkarförbund

 

 

 

 

Per Wahlstedt

Hälso- och sjukvårdspolitiska utredare

Avdelningen Politik och profession

 

per.wahlstedt@slf.se

Direkttelefon 08-790 33 42

 

 

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser
Proportionalitetsprövning av krav på yrkeskvalifikationer (UD2020/04337/HI)