Hoppa till innehåll

Remiss avseende sakkunniggruppers genomlysning inför beslut om nationell högspecialiserad vård

Stockholm 2020-09-30
Till: Socialstyrelsen
Gem 2020/0059

Remissunderlag

Sveriges läkarförbund har fått rubricerat betänkande på remiss och vill framföra följande
synpunkter.

Läkarförbundet samlar ett stort antal specialitetsföreningar, lokalföreningar och
yrkesföreningar. Dessa berörs i varierande utsträckning av sakkunniggruppernas förslag och
har delvis olika perspektiv på förslagen. Läkarförbundet har därför ingen samlad syn i frågan
utan översänder samtliga inkomna synpunkter från förbundets delföreningar.

Remissvar från följande föreningar bifogas:
Svensk förening för nuklearmedicin
Svenska läkarföreningen för habiliteringsmedicin
Svenska endokrinologföreningen
SYLF
Sjukhusläkarna
Svensk urologisk förening (den ena bilagan) och
  Svensk urologisk förening (den andra bilagan)
Svensk kirurgisk förening/Svensk förening för kirurgisk endokrinologi
Svensk förening för rehabiliteringsmedicin

Vänliga hälsningar
Heidi Stensmyren
Förbundsordförande
Sveriges läkarförbund

Per Wahlstedt
Utredare
Politik och profession
per.wahlstedt@slf.se
Direkttelefon: 08-790 56 83

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser
Remiss avseende sakkunniggruppers genomlysning inför beslut om nationell högspecialiserad vård