Hoppa till innehåll

Undantag från språkkrav för vissa desinfektionsmedel KIFS 2020:3

Stockholm 2020-04-07
Till: Kemikalieinspektionen
Gem 2020/0076

Remissunderlag

Sveriges läkarförbund har fått möjlighet att yttra sig över Kemikalieinspektionens förslag till nya tillfälliga föreskrifter avseende undantag från språkkrav för vissa desinfektionsmedel. Läkarförbundet tackar för möjligheten och tillstyrker förslaget i sin helhet.

Vänliga hälsningar

Heidi Stensmyren

Ordförande

Sveriges läkarförbund

 

 

 

 

 

Eva Stina Lönngren

Utredare

Avdelningen för politik och profession

 

 

 

   

 

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser
Undantag från språkkrav för vissa desinfektionsmedel KIFS 2020:3