Hoppa till innehåll

Vissa sjukpenningförmåner och ersättning till arbetsgivare för kostnader för sjuklön (S2020/02592/SF)

Stockholm 2020-03-31
Till: Saco
Gem 2020/0068

Remissunderlag

Sveriges läkarförbund har fått rubricerande promemoria på snabbremiss och vill lämna
följande synpunkter.

Förbundet ser positivt på föreslagna åtgärder inom sjukförsäkringen med anledning av nya
coronaviruset. Det gäller slopat karensavdrag (karensdag), slopat krav på läkarintyg och
sjuklön.

Vad gäller förslaget på slopat krav på läkarintyg t.o.m. dag 14 i sjuklöneperioden bedömer vi
att detta kommer minska riskerna för att smitta sprids. Kraven på sjukintygen kommer även
minska vilket är välkommet för hälso- och sjukvården som redan är i en ansträngd situation.

Med vänlig hälsning
Heidi Stensmyren
Ordförande i Sveriges läkarförbund

Camilla Morath
Tf chefsjurist
Arbetsliv & Juridik
Camilla.morathk@slf.se
08-790 34 40

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser
Vissa sjukpenningförmåner och ersättning till arbetsgivare för kostnader för sjuklön (S2020/02592/SF)