Hoppa till innehåll

Begrepp inom området sällsynta tillstånd

Stockholm, 10 september 2019
Till: Socialstyrelsen
Gem 2019/0160

Sveriges läkarförbund har fått rubricerat betänkande på remiss och vill framföra följande synpunkter.

Sammanfattning

Läkarförbundet stödjer förslaget och tillstyrker föreslagen term, definition och anmärkning. “Sällsynt hälsotillstånd” är lätt att förstå, utan större förklaring. Med en bredare innebörd och underdefinitioner anser vi att det kan fungera för dessa ovanliga sjukdomar.

Vänliga hälsningar
Per Wahlstedt
Utredare avdelningen politik och profession
Sveriges läkarförbund

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare