Hoppa till innehåll

Vår medlemsrådgivning och medlemsservice håller stängt fredag 21/6. Glad midsommar!

Förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2019:XX) om villkor för avgiftsfri screening

Stockholm, 23 april 2019
Till: Socialstyrelsen
Gem 2019/0083

Sveriges läkarförbund har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad remiss. Vi ställer oss positiva till förslaget till föreskrifter med hänvisning till följande:
Förslaget med nationell screening främjar jämlik vård i Sverige. En gemensam föreskrift om villkor för avgiftsfri screening bidrar till överskådlighet och tydlighet i regelverket. Villkoren omfattar nu även män som tillskrivits det juridiska könet kvinna vid födseln vilket är positivt.

Vänliga hälsningar
Sven Söderberg
Ledamot i Sveriges läkarförbunds förbundsstyrelse

Nilofar Gol
Arbetsliv & Juridik

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser Sjukvård
Förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2019:XX) om villkor för avgiftsfri screening