Hoppa till innehåll

Kostråd för personer över 65 år, Dnr 2019/01343

Stockholm, 3 maj 2019
Till: Livsmedelsverket
Gem 2019/0092

Sveriges läkarförbund har fått rubricerat betänkande på remiss och vill framföra följande synpunkter.

Allmänt

Huvudintrycket är att det är ett väl genomtänkt dokument som även innehåller strukturer och bilder som gör att budskapet kan nå fram.

Specifika synpunkter

Sidan 10; rad 24-26

Under denna förändring kommer matens långsiktiga hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande inflytande succesivt bli mindre betydelsefulla.

Kommentar: Kan meningen göras tydligare? Vilken förändring menas, den tilltagande skörheten? Även i palliativ fas påverkar kosten hur individen mår, men då är det snarast så att energität mat gör att man mår sämre.

Under rubriken matfett har vi en generell kommentar till följande skrivningar:

Sidan 24; rad 15-17

Att ersätta en del av de mättade fettsyrorna i kosten med samma andel fleromättade fettsyror kan bidra till att minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

Rad 31-32

En ökad koncentration av LDL-kolesterol i serum ökar risken för höga blodfetter och åderförfettning.

Rad 34-35

för förebyggande effekt av omega-3 fettsyror när det gäller kognitiv svikt och Alzheimers sjukdom.

Sidan 25; Rad 14 -16

med att energiberika maten i första hand med olja, oljerika livsmedel, samt produkter av eller med olja. Vid allvarligare tillstånd som viktnedgång och skörhet är behovet av ett tillräckligt energiintag sannolikt viktigare än behovet av rätt fett balans.

Kommentar till ovanstående skrivningar:

När det gäller gruppen sköra äldre så handlar det ofta om de sista åren i livet varför långsiktiga förebyggande effekter inte längre är aktuella medan de positiva effekterna av tillräckligt kaloriintag är av avgörande vikt för individens hälsa.

Vänliga hälsningar

Heidi Stensmyren
Ordförande
Sveriges läkarförbund

Björn Södergård
Utredare
Avdelningen för politik och profession

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare