Hoppa till innehåll

Remiss avseende sakkunniggruppers underlag för beslut om nationell högspecialiserad vård

Stockholm, 7 maj 2019
Till: Socialstyrelsen
Gem 2019/0081

Avancerad kirurgi vid endometrios, dnr 5.3-7827/2018
Avancerad fostermedicin (EXIT), dnr: 5.3-7829/2018
Trofoblastsjukdomar, dnr: 5.3-7830/2018

Sveriges läkarförbund har fått rubricerat betänkande på remiss och vill framföra följande synpunkter.

Läkarförbundet samlar ett stort antal specialitetsföreningar, lokalföreningar och yrkesföreningar. Dessa berörs i varierande utsträckning av sakkunniggruppernas förslag och har delvis olika perspektiv på förslagen. Läkarförbundet har därför ingen samlad syn i frågan utan översänder samtliga inkomna synpunkter från förbundets delföreningar.

Remissvar från följande föreningar kan beställas:

 • Sjukhusläkarna
 • Stockholms läkarförening
 • Svensk Anestesi och Intensivvårdsförening
 • Svensk Förening för Akutsjukvård (SWESEM)
 • Svensk Förening för Medicinsk Genetik och Genomik
 • Svensk Förening för Nuklearmedicin
 • Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi
 • Svensk Onkologisk Förening
 • Svensk Urologisk Förening

Vänliga hälsningar

Heidi Stensmyren
Förbundsordförande
Sveriges läkarförbund

Sara Tunlid
Utredare
Avdelningen för politik och profession

Remissvaren kan beställas genom att mejla oss.

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser Sjukvård
Remiss avseende sakkunniggruppers underlag för beslut om nationell högspecialiserad vård