Hoppa till innehåll

Förslag till Rättsmedicinalverkets föreskrifter om rättsintyg (dnr X23-90374)

Stockholm, 24 januari 2024
Till: Rättsmedicinalverket
Gem 2023/0178

Remissunderlag 1
Remissunderlag 2

Sveriges läkarförbund har fått rubricerat förslag på remiss från Rättsmedicinalverket.

Läkarförbundet är positivt till att Rättsmedicinalverket tagit fram föreskrifter om rättsintyg, som fyller ut regleringen i lagen och förordningen om rättsintyg i anledning av brott. Förbundet bedömer att föreskrifterna kan bidra till dels ökad enhetlighet av
utfärdade rättsintyg, dels en kvalitetshöjning av framför allt de rättsintyg som utfärdas
inom hälso- och sjukvården av läkare som inte är specialister i rättsmedicin.

För att dessa positiva effekter ska uppnås krävs dock att berörd personal får adekvat
utbildning om de nya föreskrifterna och hur de ska tillämpas. Efterlevnaden av föreskrifterna bör även följas upp, för att säkerställa att de tillämpas korrekt och bidrar
till ökad enhetlighet och hög kvalitet på utfärdade rättsintyg.

Synpunkter från Läkarförbundets specialitetsförening Svensk Rättsmedicinsk Förening bifogas som bilaga.

Med vänlig hälsning
SVERIGES LÄKARFÖRBUND
Sofia Rydgren Stale
Ordförande
Sveriges läkarförbund

Tomas Hedmark
Förbundsjurist
Avdelning Arbetsliv och juridik
tomas.hedmark@slf.se
Direkttelefon 08-790 33 31

Bilaga:
Bilaga Svensk Rättsmedicinsk Förening

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser Sjukvård
Förslag till Rättsmedicinalverkets föreskrifter om rättsintyg (dnr X23-90374)