Hoppa till innehåll

Fredag 19/4 så stänger medlemsrådgivningen kl. 11:00 pga sjukdom. Tack för er förståelse.

Stärkt kompetens i vård och omsorg, SOU 2019:20

Stockholm, 25 september 2019
Till: Socialdepartementet
Gem 2019/0138

Sveriges läkarförbund har fått rubricerat betänkande på remiss och vill framföra följande synpunkter.

Läkarförbundet välkomnar utredningens förslag att reglera yrket undersköterska med en skyddad yrkestitel. Kartläggningen som genomförts inom ramen för utredningen visar på en otydlighet vad gäller kompetens- och utbildningskrav för yrket, vilket i slutändan kan påverka kvaliteten och säkerheten inom vård och omsorg negativt. En reglering av yrket innebär delvis att en lägsta utbildningsnivå fastställs, vilket vi är positiva till.

Läkarförbundet delar utredarens bild av att det medför negativa konsekvenser att genom reglering förbehålla vissa arbetsuppgifter för yrkesgruppen undersköterska. De som innan regleringen utfört dessa arbetsuppgifter besitter fortfarande samma kunskap som tidigare och blir fortsatt viktiga för verksamheten.

Från och med termin nio har läkarstudenter möjlighet att arbeta som vikarierande underläkare. Innan termin nio är det många läkarstudenter som istället vikarierar som undersköterskor under sommaren. Läkarförbundet värnar om att läkarstudenter tidigt i karriären ges möjlighet att arbeta som undersköterskor. Det är värdefullt, dels för läkarstudenten som får arbetslivserfarenhet, dels för arbetsgivaren som kan säkerställa sommarbemanningen. Vi förutsätter att läkarstudenter även fortsatt ska ha möjlighet att få utföra dessa arbetsuppgifter trots en reglerad yrkestitel för yrket undersköterska.

 

Vänliga hälsningar

Sofia Rydgren Stale
Andre vice ordförande
Sveriges Läkarförbund

Hampus Carlson
Utredare, avdelningen politik och profession
Sveriges Läkarförbund

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare