Hoppa till innehåll

Förslag till examensbeskrivning för yrkesexamen för kuratorer inom hälso- och sjukvården, redovisning av ett regeringsuppdrag

Stockholm, 9 juni 2017
Till: Saco
Gem 2017/0172

Sveriges läkarförbund tackar för möjligheten att lämna synpunkter på ovanstående remiss. Läkarförbundet tillstyrker den föreslagna examensbeskrivningen och övriga förslag från Universitetskanslersämbetet.

Kuratorer utgör en viktig del i svensk hälso- och sjukvård. De stärker vårdteam och är viktiga ur patientsäkerhetshänseende. I en hälso- och sjukvård där behovet av sammansatta vårdåtgärder och samverkan mellan flera aktörer inom hälso- och sjukvården ofta behövs, har kuratorer en viktig roll. Läkarförbundet ser därför positivt på Universitetskanslersämbetets uppdrag rörande denna yrkeskategori.

Universitetskanslersämbetets rapport är mycket välskriven och svarar tydligt på uppdraget som gavs till myndigheten. Myndigheten har använt sig av flera arbetsmetoder, som litteraturstudier, intervjuer och kartläggning, vilket har resulterat i väl genomarbetade förslag. En genomgående styrka är att den föreslagna examensbeskrivningen och övriga förslag i remissen mycket väl passar in i nuvarande högskolesystem och examensordning.

Med vänlig hälsning
Sveriges läkarförbund

Heidi Stensmyren, ordförande
Ulrika Kaby, utredare

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser Utbildning
Förslag till examensbeskrivning för yrkesexamen för kuratorer inom hälso- och sjukvården, redovisning av ett regeringsuppdrag