Hoppa till innehåll

Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandläkarnas specialiseringstjänstgöring, dnr 4.1.1-14145/2017

Stockholm, 14 september 2017
Till: Socialstyrelsen
Gem 2017/0304

Sveriges Läkarförbund och Sveriges Yngre Läkares Förening har via Nationella rådet för specialiseringstjänstgöring (ST-rådet) fått möjlighet att lämna synpunkter på förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandläkarnas specialiseringstjänstgöring.

Vi tackar för denna möjlighet och vill passa på att framföra några generella synpunkter. Precis som för läkare under ST så är det av stor vikt att det fungerar med handledning och instruktion under vidareutbildning och vi ser det som positivt att det finns tydliga krav kopplade till detta, samt krav på att verksamheten regelbundet ska granskas och utvärderas för att säkerställa specialiserings-tjänstgöringens kvalitet. Vi noterar dock att det inte finns något krav på att denna granskning genomförs av extern part, vilket vore att föredra för att säkra en oberoende granskning.

Vi vill också lyfta fram vikten av att utbildningsplanen innehåller uppgifter om interna och externa utbildningsaktiviteter, men också att man specificerar behovet av tid för självstudier under arbetstid.

Vår erfarenhet är att det är förknippat med stora svårigheter att få tid avsatt till exempelvis självstudier då det inte finns några mer specificerade krav på hur mycket tid som ska avsättas till detta. Resultaten blir tyvärr allt som oftast att ingen tid alls avsätts. Vi vill därför trycka på vikten av att bli mer specifik i föreskrift avseende detta.

Avslutningsvis vill vi föra fram behovet av att intygen snarast möjligt blir tillgängliga digitalt både för tandläkare och läkare då detta skulle underlätta ansökningsprocessen.

Med vänlig hälsning
Sofia Rydgren Stale, ordförande, Utbildnings- och forskningsdelegationen
Jonas Ålebring, ordförande, Sveriges Yngre Läkares förening

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser Utbildning
Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandläkarnas specialiseringstjänstgöring, dnr 4.1.1-14145/2017