Hoppa till innehåll

Förslag till mer ändamålsenliga basårsbestämmelser

Stockholm, 10 maj 2017
Till: Saco
Gem 2017/0101

Remiss: Förslag till mer ändamålsenliga basårsbestämmelser (promemoria 2017-03-18)

Sveriges läkarförbund tackar för möjligheten att lämna synpunkter på ovanstående remiss.

Läkarförbundet ställer sig bakom de föreslagna ändringarna. Det är av vikt att vi har ett flexibelt system för antagning till universitet och högskolor för att på så vis främja och bredda rekryteringsmöjligheten, vilket gör att utbildning kan komma fler till godo. Då basåret framför allt används för att stimulera fler sökande till utbildningar som har ett lågt antal sökande kan vi inte se att läkarutbildningen påverkas av ändringen. Läkarutbildningen har under lång tid haft ett högt antal sökande. Om förändringar kommer att ske avseende söktryck till läkarutbildningen kan Läkarförbundet inkomma med ytterligare synpunkter.

Med vänlig hälsning
SVERIGES LÄKARFÖRBUND

Avdelningen för Politik och profession

Sofia Rydgren Stale, Ordförande i Läkarförbundets Utbildnings- och forskningsdelegation
Marit Grönberg Eskel, Utredare

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare