Hoppa till innehåll

Stärkt skydd av sjukpenninggrundande inkomst för studerande

Stockholm, 1 november 2017
Gem 2917/0278

Sveriges läkarförbund har fått rubricerade promemoria på remiss och vill lämna följande kommentarer.

Regeringen har lämnat ett förslag gällande utvidgning av skyddet av sjukpenninggrundande inkomst för studenter.

Sveriges läkarförbund tillstyrker förslaget. Att studenter som bedriver sina studier utan att uppbära studiemedel ska inte straffas för detta när de är i behov av att använda olika försäkringsförmåner. Förslaget uppmuntrar således till ett livslångt lärande. Speciellt glädjande är att de föreslagna ändringarna förväntas leda till en ökad jämställdhet mellan könen.

Med vänlig hälsning
SVERIGES LÄKARFÖRBUND

Alexander Tejera, Ordförande Sveriges läkarförbund Student
Hampus Carlson, Utredare

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare