Hoppa till innehåll

Tydliggörande av yrkeskvalifikationsdirektivets minimikrav på antal studietimmar för läkar- och tandläkarexamen (U2020/05211)

Stockholm, 22 december 2020
Till: Utbildningsdepartementet
Gem 2020/0208

Sveriges läkarförbund har fått rubricerat betänkande på remiss och vill framföra följande synpunkter.

De ändringar som föreslås i promemorian syftar till att tydliggöra de minimikrav avseende antalet studietimmar i den svenska regleringen för läkarutbildning och tandläkarutbildning som finns i EU:s yrkeskvalifikationsdirektiv (2013/55/EU). Eftersom utbildningarna till läkarexamen och tandläkarexamen redan i dag bedöms uppfylla minimikraven för antal studietimmar som anges i yrkeskvalifikationsdirektivet innebär ändringarna bara att direktivets krav tydliggörs.

Läkarförbundet ställer sig därför bakom den föreslagna förändringen i högskoleförordningen.

 

Vänliga hälsningar

Sofia Rydgren Stale
Ordförande
Sveriges läkarförbund

Hampus Carlson
Utredare
Avdelningen Politik och profession

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser Utbildning
Tydliggörande av yrkeskvalifikationsdirektivets minimikrav på antal studietimmar för läkar- och tandläkarexamen (U2020/05211)