Hoppa till innehåll

Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande

Stockholm , 30 augusti 2018
Till: SACO
SOU 2018:29

Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande (SOU 2018:29)

Sveriges läkarförbund har fått rubricerat betänkande på remiss och vill framföra följande synpunkter.

Läkarförbundet är generellt positiva till studenters möjlighet att tillgodoräkna sig tidigare kunskaper och färdigheter, även de kunskaper och färdigheter som utvecklats på annat sätt än genom utbildning och yrkeserfarenhet. För vår yrkesgrupp, läkare, blir dock denna möjlighet begränsad. Det går inte att legitimt utveckla kunskaper och färdigheter inom läkaryrket på annat sätt än genom utbildning och yrkeserfarenhet.

Läkarförbundet har följande medskick till det framtida arbete:

  • Med stor sannolikhet kommer den svenska läkarutbildningen vara legitimationsgrundande från 2020 och allmäntjänstgöring, AT, successivt fasas ut under det följande decenniet. Det innebär att läkarexamen kommer ligga till grund för ansökan om legitimation som läkare. För att säkerställa att legitimerade läkare med utbildning utanför EU/EES bedöms på lika grunder är det avgörande för hälso- och sjukvården samt patientsäkerheten att man fortsätter att validera utlandsutbildade läkare från tredje land enligt Socialstyrelsens föreskrift om legitimation för yrke inom hälso- och sjukvården vid utbildning från tredje land.
  • Läkarförbundets uppfattning är att det kommer krävas nära samverkan mellan bransch och lärosäten för att utforma legitima och hållbara valideringsmodeller.
  • Om förslagen i betänkandet ska genomföras krävs det extra resurser till lärosäten. Det är inte rimligt att lärosäten ska rigga det eventuella nya valideringssytemet inom befintliga resurser.

Vänliga hälsningar,

Sofia Rydgren Stale

Ordförande, utbildnings och forskningsdelegationen

Hampus Carlson

Utredare avdelningen för politik och profession

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser Utbildning
Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande