Hoppa till innehåll

Temaföreläsningar

Kompetensutveckla din styrelse eller förening med hjälp av Läkarförbundets temaföreläsningar.

Temaföreläsningarna genomförs av Läkarförbundets tjänstemän eller sakkunnig från kansliet och är cirka 1,5 timme.

De kan exempelvis genomföras som en del av ett styrelsemöte eller på en klinikombudsdag. För att öka tillgängligheten erbjuder vi föreläsningarna digitalt men vi har även möjlighet att komma till ert möte.


Innan du bokar:

 • Boka minst 2 månader innan föreläsningstillfället
 • Boka max 2 föreläsningar per termin och tillfälle (gäller per lokalförening)
 • I första hand är föreläsningen digital men det går att köra fysiskt om möjlighet finns
 • Utgå från listan med temaföreläsningar nedan

Temaföreläsningar som Läkarförbundet erbjuder:

 • Ansvars- och anmälningsärenden Om patientsäkerhetslagen och dess reglering av vårdgivarens och vårdpersonalens roller och ansvar när det gäller patientsäkerhetsarbete och anmälningar. Du kommer få en inblick på vilket sätt Läkarförbundet stödjer medlemmar i anmälningsärenden.
 • Arbetsbrist Vi kommer att gå igenom vad är arbetsbrist och vad ska man tänka på vid dessa förhandlingar? Vilka avtal och regler gäller?
 • Arbetsledningsrätten Vilka begräsningar finns det och hur långtgående är den?
 • Arbetstid Utförlig genomgång av de olika regelverken kring arbetstid, inklusive ATL, övertid, flextid med mera.
 • Arbetsmiljö i samverkan De viktigaste frågorna avseende arbetsmiljöarbete och hur du som facklig förtroendevald kan arbeta med arbetsmiljöperspektivet i samverkansforumet.
 • Disciplinära åtgärder Vad är disciplinära åtgärder och när används dom. Vad får man göra och inte?
 • Diskriminering Om diskrimineringslagen och hur diskrimineringsärenden bör hanteras utifrån rollen som fackligt förtroendevald.
 • Egen läkarverksamhet En introduktion till att driva en läkarverksamhet. Föreläsningen behandlar grundläggande frågor om att starta egen läkarverksamhet, olika finansieringsformer samt praktiska råd. För djupare information rekommenderar vi Läkarförbundets längre Starta eget-kurser
 • Förhandlingsteknik Praktiska tips inför, under och efter förhandling.
 • Individärenden Viktigt att tänka på när man hanterar individärenden.
 • Läkarförbundets politik 2020
 • Lön 1 – Allmänt om lönebildning
 • Lön 2 – Lönebildning i kommun/region
 • MBL & samverkan i praktiken Föreläsningen behandlar medbestämmande enligt MBL och samverkansavtal. Fokus ligger på hur man praktiskt bör arbeta inom ramen för dessa regelverk för att skapa bäst möjliga inflytande på arbetsplatsen.
 • Medieutbildning – så här kan du hantera mediekontakter (innehåller praktiska övningar)
 • Nya LAS Vilka ändringar har det blivit och hur påverkar de oss?
 • Nytt jobb Vad ska man tänka på när man byter jobb/
 • Patientdatalagen Genomgång av patientdatalagen avseende journalföring och hantering av patientuppgifter.
 • Pensionssystemet
 • Personliga skäl Vad är personliga skäl och när kan arbetsgivaren använda det?
 • Påverkansarbete – så här arbetar ni med sociala medier och opinionsbildning
 • Saco-S organisation Överblick över Saco-S organisation och arbete samt relevanta avtal. Hur Läkarförbundet kan stötta våra medlemmar som arbetar inom statlig sektor.
 • Stöd i din chefsroll För dig som är läkare och chef. Vägledning och stöd i viktiga frågor för dig, i syfte att skapa trygghet i din chefsroll. Föreläsningen berör bland annat din roll i samverkan, rehabilitering och lönesamtal, samt frågor rörande din egen anställning.
 • Utredarrollen för ombud

Lokalföreningen kan önska max två temaföreläsningar per tillfälle.

Lokalföreningen anmäler önskemål om temaföreläsning minst 2 månader innan önskvärda datumen. Centrala kansliet kommer återkoppla senast sex veckor innan önskat datum. Antingen bekräfta datumet eller ge förslag på nytt.


Beställning av temaföreläsning