fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

Temaföreläsningarna genomförs av Läkarförbundets tjänstemän eller sakkunnig från kansliet och är cirka 1,5 timme.

De kan exempelvis genomföras som en del av ett styrelsemöte eller på en klinikombudsdag. För att öka tillgängligheten erbjuder vi föreläsningarna digitalt men vi har även möjlighet att komma till ert möte.

Temaföreläsningar som Läkarförbundet erbjuder:

 • Allmänt om lönebildning
  Övergripande genomgång av hur lönebildning ska fungera. Syftet är att föreläsningen ska möjliggöra råd och stöd till medlemmar inom samtliga sektorer.
 • Ansvars- och anmälningsärenden
  Om patientsäkerhetslagen och dess reglering av vårdgivarens och vårdpersonalens roller och ansvar när det gäller patientsäkerhetsarbete och anmälningar. Du kommer få en inblick på vilket sätt Läkarförbundet stödjer medlemmar i anmälningsärenden.
 • Arbetsbrist
  En genomgång av det du behöver ha koll på för att kunna hantera ett ärende om arbetsbrist. 
 • Arbetstid
  Utförlig genomgång av de olika regelverken kring arbetstid, inklusive ATL, övertid, flextid med mera.
 • Arbetsmiljö i samverkan
  De viktigaste frågorna avseende arbetsmiljöarbete och hur du som facklig förtroendevald kan arbeta med arbetsmiljöperspektivet i samverkansforumet.
 • Diskriminering
  Om diskrimineringslagen och hur diskrimineringsärenden bör hanteras utifrån rollen som fackligt förtroendevald.
 • Egen läkarverksamhet
  En introduktion till att driva en läkarverksamhet. Föreläsningen behandlar grundläggande frågor om att starta egen läkarverksamhet, olika finansieringsformer samt praktiska råd. För djupare information rekommenderar vi Läkarförbundets längre Starta eget-kurser. 
 • Förhandlingsteknik
  Praktiska tips inför, under och efter förhandling.
 • Läkarförbundets politik 2020
 • Lön 1 – Allmänt om lönebildning
  Övergripande genomgång av hur lönebildning ska fungera. Syftet är att föreläsningen ska möjliggöra råd och stöd till medlemmar inom samtliga sektorer.
 • Lön 2 – Lönebildning i kommun/region
  En föreläsning om hur lönebildning på central och lokal nivå hänger ihop. Vidare diskuteras lokalförenings roll och vilka olika modeller av lokal lönebildnings som finns och vad som skiljer dessa modeller åt. 
 • MBL & samverkan i praktiken
  Föreläsningen behandlar medbestämmande enligt MBL och samverkansavtal. Fokus ligger på hur man praktiskt bör arbeta inom ramen för dessa regelverk för att skapa bäst möjliga inflytande på arbetsplatsen 
 • Patientdatalagen 
  Genomgång av patientdatalagen avseende journalföring och hantering av patientuppgifter.
 • Pensionssystemet
  Översiktlig genomgång av pensionssystemet inom samtliga sektorer. Information om vad du som förtroendevald kan göra, men också vad du inte bör göra om du i ditt uppdrag får en fråga om pension. 
 • Påverkansarbete – så driver ni er fråga framåt
  Ta del av tips och verktyg för hur ni får politikerna att lyssna och engagera sig i er fråga.  
 • Saco-S organisation
  Överblick över Saco-S organisation och arbete samt relevanta avtal. Hur Läkarförbundet kan stötta våra medlemmar som arbetar inom statlig sektor.
 • Stöd i din chefsroll
  För dig som är läkare och chef. Vägledning och stöd i viktiga frågor för dig, i syfte att skapa trygghet i din chefsroll. Föreläsningen berör bland annat din roll i samverkan, rehabilitering och lönesamtal, samt frågor rörande din egen anställning.
 • Utredarrollen för ombud
  Hur företräder jag som fackligt förtroendevald mina kollegor på bästa sätt? I denna utbildning får du kunskap i hur du ska agera i din utredning som ombud i lokala tvister. Vilka frågor ska du ställa och hur värderar du arbetsgivarens påståenden i förhållande till vad övriga kollegor säger. Vilka ska du höra för att hitta stöd för att hjälpa din kollega och hur värderar du bevisen som finns. Vilken är den rättsliga grunden som tvisten handlar om och mycket mer… 

Lokalföreningen kan önska max två temaföreläsningar per tillfälle.

Lokalföreningen anmäler önskemål om temaföreläsning minst 2 månader innan önskvärda datumen. Centrala kansliet kommer återkoppla senast sex veckor innan önskat datum. Antingen bekräfta datumet eller ge förslag på nytt.


Beställning av temaföreläsning

Vill du bli förtroendevald?

Kontakta din lokalförening och anmäl ditt intresse.

Hitta förening

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem