Hoppa till innehåll

Temaföreläsningar

Kompetensutveckla din styrelse eller förening med hjälp av Läkarförbundets temaföreläsningar.

Temaföreläsningarna genomförs av Läkarförbundets tjänstemän eller sakkunnig från kansliet och är cirka 1,5 timme.

De kan exempelvis genomföras som en del av ett styrelsemöte eller på en klinikombudsdag. För att öka tillgängligheten erbjuder vi föreläsningarna digitalt men vi har även möjlighet att komma till ert möte.

Temaföreläsningar som Läkarförbundet erbjuder:

 • Ansvars- och anmälningsärenden Om patientsäkerhetslagen och dess reglering av vårdgivarens och vårdpersonalens roller och ansvar när det gäller patientsäkerhetsarbete och anmälningar. Du kommer få en inblick på vilket sätt Läkarförbundet stödjer medlemmar i anmälningsärenden.
 • Arbetstid Utförlig genomgång av de olika regelverken kring arbetstid, inklusive ATL, övertid, flextid med mera.
 • Arbetsmiljö i samverkan De viktigaste frågorna avseende arbetsmiljöarbete och hur du som facklig förtroendevald kan arbeta med arbetsmiljöperspektivet i samverkansforumet.
 • Diskriminering Om diskrimineringslagen och hur diskrimineringsärenden bör hanteras utifrån rollen som fackligt förtroendevald.
 • Egen läkarverksamhet En introduktion till att driva en läkarverksamhet. Föreläsningen behandlar grundläggande frågor om att starta egen läkarverksamhet, olika finansieringsformer samt praktiska råd. För djupare information rekommenderar vi Läkarförbundets längre Starta eget-kurser
 • Förhandlingsteknik Praktiska tips inför, under och efter förhandling.
 • MBL & samverkan i praktiken Föreläsningen behandlar medbestämmande enligt MBL och samverkansavtal. Fokus ligger på hur man praktiskt bör arbeta inom ramen för dessa regelverk för att skapa bäst möjliga inflytande på arbetsplatsen.  
 • Patientdatalagen  Genomgång av patientdatalagen avseende journalföring och hantering av patientuppgifter.
 • Saco-S organisation Överblick över Saco-S organisation och arbete samt relevanta avtal. Hur Läkarförbundet kan stötta våra medlemmar som arbetar inom statlig sektor.
 • Stöd i din chefsroll För dig som är läkare och chef. Vägledning och stöd i viktiga frågor för dig, i syfte att skapa trygghet i din chefsroll. Föreläsningen berör bland annat din roll i samverkan, rehabilitering och lönesamtal, samt frågor rörande din egen anställning.
 • Arbetsbrist Vi kommer att gå igenom vad är arbetsbrist och vad ska man tänka på vid dessa förhandlingar? Vilka avtal och regler gäller?
 • Disciplinära åtgärder Vilka sanktioner kan en arbetsgivare ge vid misskötsamhet? Vi titta på vilka lagar och avtal som reglerar disciplinära åtgärder.
 • Individuella förhandlingar Vi tittar på vilka befogenheter ni har som förtroendevalda samt vilka rättigheter och skyldigheter våra medlemmar har. När blir det en central fråga?

Lokalföreningen kan önska max två temaföreläsningar per tillfälle.

Lokalföreningen anmäler önskemål om temaföreläsning minst 2 månader innan önskvärda datumen. Centrala kansliet kommer återkoppla senast sex veckor innan önskat datum. Antingen bekräfta datumet eller ge förslag på nytt.


Beställning av temaföreläsning