Hoppa till innehåll
Nyheter
Medlemsbrev augusti/september 2023

Medlemsbrev augusti/september 2023

Ta del av medlemsbrev augusti/september 2023
Nyhet

 Medlemsbrev GLF augusti/september 2023                                                             

Styrelsen rapporterar

Vid ”extra arbete” på AG:s begäran brukar alla läkare – oberoende av anställningsavtalet - beviljas ersättning motsvarande kvalificerad ÖT, även om läkaren har bortkryssat ekonomisk ersättning för ÖT i anställningsavtalet.

För en läkare i PV har det visat sig att hans utlovade övertidsersättning automatiskt har ändrats till flextid i Medvind!

GLF vill uppmärksamma sina medlemmar på detta. Styrelsen är intresserad av att veta 1) om någon av er har blivit utsatt för samma ersättningsförsämring (flextid i stället för ÖT-ersättning) och 2) om samma fenomen även gäller för någon av er som fortfarande har beviljad rätt till övertidsersättning i sitt anställningsavtal.

Vad gäller årets lönerevision sker förhandlingen först i september. Det garanterade utfallet för läkarkollektivet är 4,1 %. De nya lönerna kommer att gälla från och med 1 april och utbetalas retroaktivt efter fullgjorda förhandlingar.

GLF har väckt frågan om vad som egentligen gäller avseende sjuklön vid jour/beredskap. Vi väntar fortfarande på besked eftersom arbetsgivaren önskar se över rutinerna.

GLF har även väckt frågan om läkares rätt till färdtidsersättning. SLF:s förbundsjurist Matilda Edrén, svarade att färdtidsersättning inte är tillämpbart vid randning. För alla läkare kan färdtidsersättning däremot vara aktuellt i samband med kurser. Se SLF:s och SYLF:s hemsidor och Allmänna bestämmelser (AB) för detaljer.

GLF vill åter påminna om den ändring i LAS som redan har trätt i kraft och som innebär att man som arbetstagare har rätt att avstå tillsvidareanställning efter 6 månaders arbete, vilket framförallt är relevant för vikarierande underläkare innan AT. 

Å styrelsens vägnar

Regina Göbel, ordf. GLF

Gösta Malmer, sekr.


Fler nyheter


Medlemsbrev april 2023

Styrelsen rapporterar, EU:s skärpta regler om dygnsvila, förändringar i Lagen om anställningsskydd (LAS) med mera

Medlemsbrev november-december 2022

I medlemsbrevet som gick ut till alla medlemmar i Gotlands Läkarförening kan ni läsa; rapport från styrelsen, information från medlemskväll, påminnelse att besvara löneenkäten.

Lönerevision 2022
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare